Normativa a màsters i postgraus del CESAG

 • Normativa. Procediment serveis administratius

  • Serà responsabilitat de l'alumne revisar, controlar i aclarir qualsevol impagament, tant de matrícula com de quota, comunicant-ho als Serveis Administratius del CESAG (Administració).
  • Els Serveis Administratius del CESAG no gestionaran cap documentació a l'alumne que tingui algun import pendent de pagament de l'any acadèmic en curs o d'anys anteriors.
  • La realització de la matrícula comporta el pagament de la mateixa. És molt important la comprovació de la matrícula abans d'acceptar-la.
  • Per poder recollir qualsevol documentació d'un alumne per part d'una altra persona caldrà que l'alumne faci una autorització datada i signada en la qual constin el nom i DNI de l'alumne; el nom i DNI de la persona a la que autoritza i especificar els documents que s'autoritzen a recollir. Així mateix, s'haurà d'adjuntar fotocòpia del DNI de l'alumne i fotocòpia del DNI de la persona autoritzada.
 • Baixa dels estudis de postgrau

  En qualsevol moment del curs l'alumne pot sol·licitar la baixa definitiva. Per a això, haurà d'omplir una instància adreçada a la directora qui, previ informe del director/a o coordinador/a del Postgrau, determinarà si és procedent o no.

  Import de la preinscripció i matrícula
  L'abonament de la preinscripció i matrícula no confereix dret a la devolució. Si no s'hagués realitzat el pagament de la matrícula, aquest s'ha d'efectuar si així ho estima la directora.

  Import de les quotes
  En cas d'anul·lació o baixa del programa durant el curs acadèmic, l'alumne pagarà les quotes completes del Postgrau, llevat que per causes justificades, la directora del Centre autoritzi la seva exempció.


Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies