Programa Erasmus+ d’intercanvi d’estudiants entre universitats europees • PRESENTACIÓ

  Si vols fer un intercanvi en una universitat europea, aquesta és la teva oportunitat.
  ERASMUS+ va ser aprovat pel Parlament Europeu per al període 2014-20. Aquest programa s'emmarca en l'estratègia Europa 2020. Engloba totes les iniciatives d'educació, formació, joventut i esports. En matèria educativa inclou tots els nivells: escolar, formació professional, ensenyament superior i formació de persones adultes. Erasmus + integra els programes existents en el Programa d'Aprenentatge Permanent i es divideix en tres accions principals:

  • Acció 1. Mobilitat de les persones per motius d'aprenentatge.
  • Acció 2. Cooperació per a la innovació i l'intercanvi de bones pràctiques.
  • Acció 3. Reforç en la reforma de les polítiques.
  La mobilitat d'estudiants de les institucions d'Ensenyament Superior s'inclou en l'Acció 1 del programa ERASMUS +.
 • INFORMACIÓ GENERAL

  Aquest programa permet realitzar una estada d'estudis en aquelles universitats europees amb què el CESAG té signat conveni per a cada estudi. Gràcies a aquest acord no procedeix el pagament de matrícula al centre de destinació.
  Aquestes estades tindran una durada d'un semestre o un curs acadèmic, segons quedi reflectit en cada acord. Els estudiants que hagin realitzat un ERASMUS anteriorment, podran sol·licitar un segon sempre que no superin les 2 estades.
  Es podran sol·licitar ampliacions d'estades fins a un màxim 12 mesos, d'acord amb els requisits i criteris establerts a la convocatòria.
 • MATRÍCULA

  Amb la matrícula que s'abona en el CESAG els alumnes queden exempts de pagar qualsevol quantitat en concepte de taxes acadèmiques o administratives, exàmens, accés biblioteques i/o laboratoris al centre universitari de destinació. Es poden requerir abonaments de petites quantitats per a despeses d'assegurances, associacions d'estudiants i ús de material, en les mateixes condicions que els estudiants locals.
  Els alumnes seleccionats podran formalitzar la matrícula de les assignatures a cursar a la mobilitat de la forma habitual a través de l'espai virtual de Comillas, en termini i forma que s'especifiqui a la convocatòria. La matrícula de les matèries a cursar en destinació ha de formalitzar-se a través dels serveis administratius corresponents.
 • RECONEIXEMENT

  Per al reconeixement dels estudis realitzats a la universitat de destinació, se signarà un acord acadèmic entre els coordinadors de les dues universitats i l'alumne, en el qual s'indica les assignatures que cursarà a la universitat de destinació i les assignatures que es reconeixeran una vegada acabada l'estada.
  Si vols sol·licitar una plaça ERASMUS, has de presentar la teva sol·licitud un curs escolar abans de fer la mobilitat, seguint les indicacions de la convocatòria en curs.
 • ASSEGURANÇA MÈDICA

 • REQUISITS

  • Estar matriculat en el CESAG d'un mínim de 30 crèdits durant el curs en què es presenta la sol·licitud.
  • Continuar matriculat en el CESAG durant el curs en el qual es realitza l'intercanvi.
  • Cursar al CESAG estudis oficials d'ensenyament superior que permetin obtenir un títol universitari reconegut.
  • Tenir superats un mínim de 45 crèdits en els estudis del grau en què se sol·licita la mobilitat, en el moment d'efectuar la petició (excepte estudiants de postgraus).
  • Tenir nacionalitat, residència permanent, estatus de refugiat o apàtrida en un dels estats participants en Erasmus +.
  • Tenir el nivell d'idioma requerit per la universitat de destinació certificat en el moment de la sol·licitud. És imprescindible presentar el document acreditatiu corresponent en el moment del lliurament de la sol·licitud d'acord amb el marc europeu comú de referència.
 • COM SOL·LICITAR UNA PLAÇA ERASMUS+

  1
  Informa't de l'oferta i característiques de les universitats implicades de forma més completa possible. L’Oficina de Relacions Internacionals (ORI) està a la teva disposició. Comprova que compleixes els requisits.


  2
  Consulta el teu previsió amb els docents, especialistes i/o tutor de carrera per orientar la teva selecció el més adequadament possible al teu perfil.


  3
  Decideix a quina universitat t'interessa anar. Tingues en compte l'oferta que s'estableix per als teus estudis al web de l'ORI. El coordinador de mobilitat t'informarà sobre temes acadèmics de la universitat de destinació sol·licitada.


  4
  Emplena la sol·licitud en el formulari en línia de la Intranet de Comillas. En la mateixa instància pots sol·licitar fins a 3 universitats. Has de indicar-les per ordre de preferència.


  5
  Prepara la documentació següent:

  • Sol·licitud on-line impresa i signada de la intranet de Comillas.
  • Expedient acadèmic fins a setembre 2020.
  • Fotocòpia DNI.
  • Certificat de nivell d'idioma sol·licitat en destí.
  6
  Entrega a l’ORI del CESAG(*), la següent documentació durant el termini establert per la convocatòria:
  • La sol·licitud impresa i signada d'Erasmus +. És imprescindible que consti la signatura del coordinador de mobilitat dels teus estudis.
 • PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

  El responsable de mobilitat de cada grau / estudi proposarà la selecció de candidats d'acord amb els criteris d'igualtat, mèrit i capacitat. Especialment, es tendran en compte l'expedient acadèmic i l'adequació del programa d'intercanvi al perfil curricular.
  L’ORI revisarà les sol·licituds presentades i informarà els sol·licitants en cas que hagin de solucionar errors sobre la documentació lliurada. Es presentaran aquestes esmenes complint forma i termini sol·licitats.
  La llista de les sol·licituds seleccionades es publica al web de l’ORI. A partir de la data d'aquesta publicació, s'estableix un termini de 10 dies naturals per a possibles reclamacions. Passat aquest termini, es publica la llista definitiva.
 • M'HAN SELECCIONAT. I ARA QUÈ?

  Has d'acceptar o renunciar la plaça concedida, per escrit. Per això, has de presentar la documentació a l'ORI, dins el termini establert.
 • TERMINIS

  ProcedimentTermini
  Sol·licitud de plaça Del 9 de febrer a l'11 de març de 2022
  Reunió informativa sobre mobilitat7 febrer i 2 de març 2022
  Resolució provisional d'admesos14 març de 2022
  Resolució provisional de places17 març de 2022
  ReclamacionsDel 18 al 31 març 2022
  Resolució definitiva1 abril 2022
  Acceptacions o renúnciesDel l'1 al 13 d'abril de 2022
  Reunió formativaPer fixar (darrera setmana abril 2022)
 • LLISTAT DE PLACES ERASMUS+ PER AL CURS 2021-2022

  PaísUniversitatEducació InfantilEducació PrimariaPeriodismePublicitatComunicació Audiovisual
  AlemanyaEberhard Karls Universität Tübingen3 semestral
  ÀustriaPädagogische Hochschule Salzburg1 semestral
  1 anual
  1 semestral
  1 anual
  PolòniaUniversity of Lodz1 semestral
  1 semestral
  1 semestral
  1 semestral
  1 semestral
  FrançaInstitut Catholique de Touluse2 semestrals (per tots els graus en Educació)2 semestrals (per tots els graus en Comunicació)
 • NIVELL D'IDIOMES DEMANAT A LES UNIVERSITATS DEL PROGRAMA ERASMUS +

  PaísUniversitatEducació InfantilEducació PrimariaPeriodismePublicitatComunicació Audiovisual
  AlemanyaEberhard Karls Universität TübingenB2 Anglès Certificat
  o B1 Alemany
  ÀustriaPädagogische Hochschule SalzburgB2 Anglès Certificat
  o B1 Alemany
  B2 Anglès Certificat
  o B1 Alemany
  PolòniaUniversity of LodzB2 Anglès CertificatB2 Anglès CertificatB2 Anglès CertificatB2 Anglès CertificatB2 Anglès Certificat
  FrançaInstitut Catholique de TouluseB2 FrancèsB2 FrancèsB2 FrancèsB2 FrancèsB2 Francès
 • DOCUMENTACIÓ I IMPRESOS

 • WEBS D'INTERÈS


Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies