Departaments del CESAG

1. Departament de Didàctica General i Teories de l'Educació

Directora de Departament: Dra Paloma Llabata

UNITATS


 • Teories de l'Educació

  GrauMòdulAssignaturaCurs-Semestre
  Educació InfantilL'escola d'Educació Infantil
  Pensament educatiu contemporani
  3-1S
  L'educació a Occident
  2-A
  Societat, família i escola
  Societat, cultura i educació1-A
  Família i escola
  3-2S
  Història de la infància1-A
  Aprenentatge de les Ciències de la naturalesa, ciències socials i de la matemàtica
  Perspectiva internacional de l' educació3-1S

  GrauMòdulAssignaturaCurs-Semestre
  Educació PrimàriaProcessos i contextos Educatius
  L'educació a Occident
  2-A
  Pensament educatiu contemporani
  3-1S
  Societat, família i escola
  Societat, cultura i educació
  1-A
  Família i escola
  3-2S
  Ensenyament i aprenentatge de les Ciències Experimentals
  Perspectiva internacional de l' educació3-1S

 • Didàctica i Organització

  GrauMòdulAssignaturaCurs-Semestre
  Educació InfantilProcessos educatius, aprenentatge i desenvolupament de la personalitat
  Didàctica general1-A
  L'escola d'Educació Infantil
  El professorat i l'organització del centre escolar
  2-A
  Dificultats d'aprenentatge i trastorns del desenvolupament
  Educació Inclusiva1-A
  Organització de l'espai escolar, materials i habilitats docents
  Currículum i didàctica a Educació Infantil
  2-A
  Observació sistemàtica i anàlisi de contextos
  Metodologia de la investigació2-A
  Innovació educativa3-1S
  Aprenentatge de les ciències de la naturalesa, de les ciències socials i de la matemàtica
  Recursos tecnològics en educació
  2-A

  GrauMòdulAssignaturaCurs-Semestre
  Educació PrimàriaProcessos i contextos educatius
  Didàctica general1-A
  El professorat i l'organització del centre escolar
  2-A
  Metodologia de la investigació2-A
  Ensenyament i aprenentatge de les ciències experimentals
  Innovació educativa3-1S
  Recursos tecnològics en educació
  2-A
  Ensenyament i aprenentatge de les ciències socials
  Educació inclusiva1-A

 • Atenció a la Diversitat

  GrauMòdulAssignaturaCurs-Semestre
  Educació InfantilDificultats d'aprenentatge i trastorns del desenvolupament
  Dificultats d'aprenentatge i trastorns del desenvolupament
  3-2S
  Menció en Pedagogia Terapèutica
  Dificultats específiques d'aprenentatge
  1-1S
  Dificultats d'aprenentatge relacionades amb el desenvolupament cognitiu
  1-2S
  Discapacitat sensorial i motora
  2-A
  Problemes de conducta i trastorns generalitzats del desenvolupament
  3-2S
  Recursos educatius per a alumnes amb discapacitats o dificultats d'aprenentatge
  4-1S

  GrauMòdulAssignaturaCurs-Semestre
  Educació PrimàriaMenció en Pedagogia Terapèutica
  Dificultats específiques d'aprenentatge
  1-1S
  Dificultats d'aprenentatge relacionades amb el desenvolupament cognitiu
  1-2S
  Discapacitat sensorial i motora
  2-A
  Problemes de conducta i trastorns generalitzats del desenvolupament
  3-2S
  Recursos educatius per a alumnes amb discapacitats o dificultats d'aprenentatge
  4-1S
  Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat
  Dificultats d'aprenentatge i trastorns del desenvolupament
  4-2S2. Departament de Psicologia i Intervenció en la Primera Infància

Directora de Departament: Dra. Maria Suñé

UNITATS


 • Psicologia evolutiva i de l'educació

  GrauMòdulAssignaturaCurs-Semestre
  Educació InfantilProcessos educatius, aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (0-6 anys)
  Psicologia del Desenvolupament en l'Edat Escolar
  1-A
  Processos psicoeducatius bàsics
  1-A

  GrauMòdulAssignaturaCurs-Semestre
  Educació PrimàriaAprenentatge i desenvolupament de la personalitat
  Psicologia del Desenvolupament a l'Edat Escolar
  1-A
  Processos psicoeducatius bàsics
  1-A

 • Intervenció a l'educació infantil

  GrauMòdulAssignaturaCurs-Semestre
  Educació InfantilInfància, salut i alimentació
  Autonomia personal i salut infantil
  1-1S
  Aprenentatge de les ciències de la naturalesa, de les ciències socials i de la matemàtica
  Psicomotricitat i atenció primerenca
  3-1S3. Departament de Didàctiques Específiques

Directora de Departament: Dr. Francesc Vicens

UNITATS


 • Didàctica de l'Àmbit Científic

  GrauMòdulAssignaturaCurs-Semestre
  Educació InfantilAprenentatge de les ciències de la naturalesa, de les ciències socials i de la matemàtica
  Didàctica del coneixement del medi
  3-A
  Aprenentatge de les ciències de la naturalesa, de les ciències socials i de la matemàtica
  El desenvolupament del pensament matemàtic i la seva didàctica
  3-A

  GrauMòdulAssignaturaCurs-Semestre
  Educació PrimàriaEnsenyament i aprenentatge de les ciències experimentals
  Actualització científica i currículum en ciències experimentals
  1-A
  Didàctica de les ciències experimentals
  3-2S
  Ensenyament i aprenentatge de les ciències socials
  Actualització científica i currículum de les ciències socials
  1-1S
  Didàctica de les ciències socials
  3-1S
  Ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques
  Actualització científica i currículum de les matemàtiques
  2-A
  Didàctica de les matemàtiques
  3-A

 • Didàctica de l'Àmbit Artístic

  GrauMòdulAssignaturaCurs-Semestre
  Educació InfantilMúsica, expressió plàstica i corporal
  Didàctica de l'educació musical
  4-2S
  Didàctica de l'educació plàstica i visual
  4-2S
  Didàctica de l'educació corporal
  4-1S
  Menció en Educació musicalFonaments del llenguatge musical
  1-1S
  Educació vocal, rítmica i auditiva
  1-2S
  Formació instrumental2-A
  Tecnologies aplicades a l'educació musical
  3-2S
  Música com a expressió cultural
  4-1S

  GrauMòdulAssignaturaCurs-Semestre
  Educació PrimariaEnsenyament i aprenentatge de l'educació musical, plàstica i visual
  Didàctica de la música
  4-2S
  Didàctica de l'educació plàstica i visual
  4-2S
  Menció en Educació MusicalFonaments de l'educació musical
  1-1S
  Educació vocal, rítmica i auditiva
  1-2S
  Formació instrumental2-A
  Tecnologies aplicades a l'educació musical
  3-2S
  Música com a expressió cultural
  4-1S

 • Religió i DECA

  GrauMòdulAssignaturaCurs-Semestre
  Educació InfantilSocietat, família i escolaEl missatge cristià2-A
  Organització de l'espai escolar, materials i habilitat docentsPedagogia i didàctica de la religió4-1S

  GrauMòdulAssignaturaCurs-Semestre
  Educació PrimàriaEnsenyament i aprenentatge de les ciències socialsEl missatge cristià2-A
  Pedadogia i didàctica de la religió4-1S

 • Didàctica de l'Educació Física

  GrauMòdulAssignaturaCurs-Semestre
  Educació PrimàriaEnsenyament i aprenentatge de l'educació físicaDidàctica de l'educació física4-1S
  Menció en Educació FísicaActualització científica i curriculum de l'educació física1-1S
  Activitat física i hàbits saludables1.2S
  El joc i l'esport a l'educació física2-A
  Aprenentatge i control motor3-2S
  Educació física inclusiva4-1S

 • Didàctica de l'Àmbit Social

  GrauMòdulAssignaturaCurs-Semestre
  Educació InfantilAprenentatge de les ciències de la natura, de les ciències socials i de la matemàticaDidàctica del coneixement del medi3-Anual

  GrauMòdulAssignaturaCurs-Semestre
  Educació PrimàriaEnsenyament i aprenentatge de les ciències socialsActualització científica i curriculum de les ciències socials1-1S
  Didàctica de les ciències socials3-1S4. Departament de Llengües

Directora de Departament: Dra. Maria Antònia Puigròs

UNITATS


 • Didàctica de les Llengües

  GrauMòdulAssignaturaCurs-Semestre
  Educació InfantilAprenentatge de llengües i lectoescriptura
  Literatura infantil i animació a la lectura
  4-1S
  Didàctica de la llengua i la lectoescriptura
  2-A
  Habilitats lingüístiques
  4-2S
  Aprenentatge de les ciències de la naturalesa, de les ciències socials i de la matemàtica
  Didàctica del coneixement del medi
  3-A
  Menció en llengua estrangera (anglès)
  English for education I1-A
  English for education II2-A
  Teaching English as Foreign Language I3-2S
  Teaching English as Foreign Language II4-1S

  GrauMòdulAssignaturaCurs-Semestre
  Educació PrimàriaEnsenyament i aprenentatge de llengües
  Actualització científica i currículum en llengua espanyola
  2-A
  Didàctica de la llengua
  3-A
  Literatura infantil i animació a la lectura
  4-1S
  Habilitats lingüístiques
  4-2S
  Ensenyament i aprenentatge de les ciències socials
  Actualització científica i currículum de les ciències socials
  1-1S
  Menció en llengua estrangera (anglès)
  English for education I1-A
  English for education II2-A
  Teaching English as Foreign Language I3-2S
  Teaching English as Foreign Language II4-1S

 • Llengües i Comunicació

  GrauMòdulAssignaturaCurs-Semestre
  Periodisme
  Comunicació Audiovisual
  Publicitat
  Llengua Catalana: Normativa i Varietat Estàndard Oral i EscritaLlengües
  1-1S
  Llengua Castellana Escrita i Oral
  Llengües
  1-1S
  English for  CommunicationLlengües
  2-1S
  Models d'ús de la Llengua Espanyola i Catalana als Mitjans de Comunicació
  Llengües
  2-2S
  Taller d'ElocucióFormació Complementària i Tallers
  3/4-2S
  Treball Fi de Grau
  Treball Fi de Grau
  4-2S5. Departament de Ciències Socials i Jurídiques

Director de Departament: Dr. Jaime Vázquez

UNITATS


 • Història i Ciències Socials

  GrauMòdulAssignaturaCurs-Semestre
  PublicitatCiències Socials i Jurídiques
  Història de la Publicitat
  1-1S
  PeriodismeCiències Socials i Jurídiques
  Història Contemporània i del Periodisme
  1-1S
  Comunicació AudiovisualCiències Socials i Jurídiques
  Història Contemporània i Mitjans de Comunicació
  1-1S
  Periodisme
  Comunicació Audiovisual
  Publicitat
  Ciències Socials i Jurídiques
  Sociologia de la Comunicació
  1-1S
  Ciències Socials i Jurídiques
  Història del pensament
  1-2S
  Ciències Socials i Jurídiques
  Cristianisme i Cultura Contemporània
  2-1S
  Ciències Socials i Jurídiques
  Ètica i Deontologia de la Comunicació
  3-2S
  Formació Complementària i Tallers
  Comunicació i Educació
  3/4-2S
  Periodisme
  Publicitat
  Formació Complementària i Tallers
  Institucions polítiques i culturals de les Illes Balears
  3/4-2S
  Periodisme
  Comunicació Audiovisual
  Publicitat
  Treball Final de Grau
  Treball Final de Grau
  4-2S6. Departament de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport

Director de Departament: Dr. Antoni Bauzà

UNITATS


 • Fonaments científics de la motricitat humana

 • Manifestacions de la motricitat humana i esports

 • Àmbits professionals de l'activitat física i l'esport7. Departament de Ciències de la Comunicació

Director de Departament: Dr. Iker Olabe

UNITATS


 • Periodisme

  GrauMòdulAssignaturaCurs-Semestre
  PER
  CAU
  PUBLI
  Fundamentos del PeriodismoTeoría y Análisis de los Medios y Discursos Audiovisuales1-2S
  PER
  Redacción Periodística IComunicación Periodística2-1S
  PER
  CAU
  PUBLI
  Teorías de la ComunicaciónTeoría y Análisis de los Medios y Discursos Audiovisuales2-1S
  PER
  CAU
  PUBLI
  Comunicación e Imagen CorporativaTeoría y Análisis de los Medios y Discursos Audiovisuales (CAU, PUBLI)

  Industrias Culturales y Estructura del Sistema Audiovisual
  (PER)
  2-2S
  PERFotoperiodismoTecnología y Procesos Creativos3
  PERNarración InformativaTeoría y Análisis de los Medios y Discursos Audiovisuales2-2S
  PERRedacción Periodística IIComunicación Periodística3-1S
  PERPeriodismo RadiofónicoComunicación Periodística3-1S
  PEREmpresa de Comunicación InformativaIndustrias Culturales y Estructura del Sistema Audiovisual3-2S
  PERComunicación e Imagen Corporativa IIIndustrias Culturales y Estructura del Sistema Audiovisual3-2S
  PERPeriodismo TelevisivoComunicación Periodística3-2S
  PERPeriodismo Especializado IComunicación Periodística4-1S
  PERDirección MediosIndustrias Culturales y Estructura del Sistema Audiovisual4-1S
  PERPeriodismo DigitalComunicación Periodística4-1S
  PERPeriodismo Especializado IIComunicación Periodística4-2S
  PERCommunity ManagementIndustrias Culturales y Estructura del Sistema Audiovisual4-2S
  PER
  CAU
  PUBLI
  Documental y otras Formas de no FicciónFormación Complementaria y Talleres3/4-2S
  PERTaller de PrensaFormación Complementaria y Talleres3/4-2S
  PER
  CAU
  PUBLI
  Taller de RadioFormación Complementaria y Talleres3/4-2S
  PER
  CAU
  PUBLI
  Taller de TelevisiónFormación Complementaria y Talleres3/4-2S
  PER
  CAU
  PUBLI
  Taller de Guión de no FicciónFormación Complementaria y Talleres3/4-2S
  PER
  CAU
  Deporte y Medios de ComunicaciónFormación Complementaria y Talleres3/4-2S
  PER
  CAU
  PUBLI
  Comunicación ReligiosaFormación Complementaria y Talleres3/4-2S
  PERPrácticumPrácticum4-1S
  PERTrabajo Fin de GradoTrabajo Fin de Grado4-2S

 • Comunicació Audiovisual

  GrauMòdulAssignaturaCurs-Semestre
  PER
  CAU
  PUBLI
  Aproximación a la Comunicación Escrita y AudiovisualTeoría y Análisis de los Medios y Discursos Audiovisuales1-1S
  PER
  CAU
  PUBLI
  Tecnología de la Información y la ComunicaciónTecnología y Procesos Creativos1-2S
  PER
  CAU
  PUBLI
  Teoría de la ImagenTeoría y Análisis de los Medios y Discursos Audiovisuales2-1S
  CAUModos de Representación CinematográficaTeoría y Análisis de los Medios y Discursos Audiovisuales2-1S
  CAUFotografía e IluminaciónTecnología y Procesos Creativos2-2S
  CAUNarración Cinematográfica y TelevisivaTeoría y Análisis de los Medios y Discursos Audiovisuales2-2S
  PER
  CAU
  PUBLI
  Estructura del Sistema de MediosIndustrias Culturales y Estructura del Sistema Audiovisual3-1S
  PER
  CAU
  PUBLI
  Cultura DigitalIndustrias Culturales y Estructura del Sistema Audiovisual3-1S
  CAUGuionTecnología y Procesos Creativos3-1S
  CAUProducción AudiovisualTecnología y Procesos Creativos3-1S
  CAUEmpresa de ComunicaciónIndustrias Culturales y Estructura del Sistema Audiovisual3-2S
  CAUDirección y Realización AudiovisualTecnología y Procesos Creativos3-2S
  CAUMontaje y Edición AudiovisualTecnología y Procesos Creativos3-2S
  CAUPúblicos y AudienciasIndustrias Culturales y Estructura del Sistema Audiovisual4-1S
  CAUEstudios sobre la TelevisiónTeoría y Análisis de los Medios y Discursos Audiovisuales4-1S
  CAUTeoría e Historia del CineTeoría y Análisis de los Medios y Discursos Audiovisuales4-1S
  CAUGestión y Promoción de Contenidos AudiovisualesIndustrias Culturales y Estructura del Sistema Audiovisual4-2S
  CAUNarración InteractivaTeoría y Análisis de los Medios y Discursos Audiovisuales4-2S
  CAUTaller de Experimentación SonoraFormación Complementaria y Talleres3/4-2S
  CAUCine de AnimaciónFormación Complementaria y Talleres3/4-2S
  CAULaboratorio de Contenidos DigitalesFormación Complementaria y Talleres3/4-2S
  PER
  CAU
  PUBLI
  VídeojuegosFormación Complementaria y Talleres3/4-2S
  CAUTaller de Guion de FicciónFormación Complementaria y Talleres3/4-2S
  PER
  CAU
  PUBLI
  Ficción TelevisivaFormación Complementaria y Talleres3/4-2S
  PER
  CAU
  PUBLI
  Músicas y Culturas Audiovisuales ContemporáneasFormación Complementaria y Talleres3/4-2S
  CAUPrácticumPrácticum4-1S
  CAUTrabajo Fin de GradoTrabajo Fin de Grado4-2S

 • Publicitat

  GrauMòdulAssignaturaCurs-Semestre
  PER
  CAU
  PUBLI
  Fundamentos de la Publicidad y de las Relaciones PúblicasTeoría y Análisis de los Medios y Discursos Audiovisuales1-2S
  PUBLIRelaciones PúblicasPrincipios y Tendencias de la Publicidad y las Relaciones Públicas2-1S
  PUBLIFotografía PublicitariaTecnología y Procesos Creativos2-2S
  PER
  CAU
  PUBLI
  Identidad Visual y Diseño GráficoTecnología y Procesos Creativos2-2S
  PUBLINarración PublicitariaTeoría y Análisis de los Medios y Discursos Audiovisuales2-2S
  PUBLIMarketingPrincipios y Tendencias de la Publicidad y las Relaciones Públicas3-1S
  PUBLICreatividad Publicitaria ITecnología y Procesos Creativos3-1S
  PUBLIEmpresa de la PublicidadIndustrias Culturales y Estructura del Sistema Audiovisual3-2S
  PUBLIDirección de ArteTecnología y Procesos Creativos3-2S
  PUBLIRedacción PublicitariaTecnología y Procesos Creativos3-2S
  PUBLIEstrategias de Publicidad y Relaciones PúblicasPrincipios y Tendencias de la Publicidad y las Relaciones Públicas4-1S
  PUBLIMedios Publicitarios e Investigación de MercadosIndustrias Culturales y Estructura del Sistema Audiovisual4-1S
  PUBLIPublicidad  Digital e InteractivaPrincipios y Tendencias de la Publicidad y las Relaciones Públicas4-1S
  PUBLIGestión de CuentasPrincipios y Tendencias de la Publicidad y las Relaciones Públicas4-2S
  PUBLICreatividad Publicitaria IITecnología y Procesos Creativos4-2S
  PUBLI
  PER
  Protocolo y Organización de EventosFormación Complementaria y Talleres3/4-2S
  PUBLIPsicología de la Persuasión y de la PublicidadFormación Complementaria y Talleres3/4-2S
  PUBLIPrácticumPrácticum4-1S
  PUBLITrabajo Fin de GradoTrabajo Fin de Grado4-2SUso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies