Avís Legal

 • Informació General

  cesag.org és un domini a Internet de titularitat de la societat Centre d’Ensenyament Superior Alberta Giménez (en endavant CESAG) amb número de CIF R07.001.17E i domicili a Costa de Saragossa 16, 07013 Palma (Illes Balears), inscrita al Registre d'Entitats Religioses de Madrid en data 24 de febrer de 1982 amb el número d'inscripció 604/3-SE/B.
  Tel. 971 792818 - Fax. 971 798078 - [email protected]

 • Objecte

  La present pàgina web (https://archivo.cesag.org), és propietat del CESAG, centre d'ensenyament superior adscrit a la Universitat Pontifícia Comillas especialitzat en la formació de mestres i professionals dels mitjans de comunicació, i ha estat creada i dissenyada per donar a conèixer i permetre l'accés general, a tots els usuaris d'internet, a la informació proporcionada en la mateixa així com als serveis web per a alumnes i personal del Centre.
  La propietat posarà els mitjans raonables perquè el contingut inclòs a la pàgina sigui exacte i estigui actualitzat.

 • Condiciones d'ús

  L'accés i ús d'aquest lloc web per part de l'usuari implica l'acceptació de les condicions generals establertes en el moment de l'accés i l'usuari es compromet a utilitzar-la de manera lícita. Per això és convenient que llegeixi atentament aquestes condicions cada vegada que accedeixi al lloc web. Així mateix, certs serveis prestats en el lloc web poden contenir condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, modifiquen i/o completen aquestes condicions generals.

  CESAG es reserva el dret a modificar les presents condicions sense previ avís, sempre que sigui necessari per adequar-les a qualsevol canvi legislatiu, reglamentari, jurisprudencial, administratiu o amb la finalitat d'adaptar-les a modificacions en els serveis prestats.

 • Accés al web

  Amb caràcter general vostè podrà accedir al lloc web de forma lliure i gratuïta. No obstant això, hi ha accessos a determinades àrees reservades del lloc web per a usuaris registrats; en aquest cas l'usuari ha de mantenir estricta confidencialitat de la clau d'accés. Per a això:
  -Els perfils d'accés i contrasenyes utilitzades han de ser confidencials, personals i intransferibles. És responsabilitat del titular de la contrasenya l'ús que es faci d'ella.
  -L'usuari no ha de guardar la seva clau d'accés en una forma llegible en arxius en disc, paper o qualsevol altre tipus de suport on pugui ser accessible.
  -El sistema de seguretat de dades està directament lligat a l'ús de contrasenyes. Aquestes han d'estar especialment protegides i qualsevol incidència que comprometi la seva confidencialitat ha de ser immediatament comunicada a CESAG.

  L'usuari canviarà la contrasenya en les següents circumstàncies:
  -Es realitzarà el canvi de la contrasenya inicial i mantindrà una freqüència de canvi com a màxim de 90 dies.
  -Sempre que es tingui la sospita que pugui haver estat transgredida la seva seguretat.
  -Sempre que sigui coneguda per un altre usuari o es sospiti que pugui ser-ho.

  CESAG es reserva el dret d'interrompre l'accés al seu lloc, en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius de seguretat, de control, de manteniment, per errors de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Amb tot això, no es garanteix la fiabilitat, disponibilitat ni continuïtat de la pàgina web, en el cas que es presentin les causes abans indicades.

 • Campus Virtual

  La participació dels usuaris en aquesta eina implica que les dades de caràcter personal i la resta d'informació que puguin subministrar siguin accedits per personal docent, la resta d'alumnes companys de grup i personal tècnic del CESAG.

  Així mateix, queda prohibides conductes de caràcter il·legal o immoral, així com la publicació de material amb contingut que quedi fora de l'àmbit acadèmic.

 • Responsabilitat

  CESAG no es responsabilitza de la informació continguda en pàgines web de tercers a les que es pugui accedir a través d'enllaços del lloc web. La funció d'aquests enllaços és informar sobre l'existència d'altres fonts d'informació a Internet, en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos. Per tot això, CESAG no serà responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços hipertextuals.

  En cap cas CESAG es fa responsable dels continguts publicitaris que pugui contenir el lloc web. Són els anunciants els que han de garantir que el material remès per a la seva inclusió en el lloc web es fa d'acord amb la legislació aplicable. CESAG no serà responsable de cap error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris.

  L'ús de la pàgina web per qualsevol persona li atribueix la condició d'usuari, amb la qual cosa, accepta que l'ús és sota la seva exclusiva responsabilitat. L'usuari es compromet a no utilitzar la informació, activitats, productes o serveis que CESAG posa a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, moral o ordre públic i en particular, a fer un ús conforme a les presents condicions generals. En qualsevol cas, l'usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que CESAG pugui patir com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès per aquest avís legal o, si s'escau, per les condicions particulars que siguin d' aplicació.

 • Enllaços a la pàgina web

  L'usuari d'Internet que vulgui introduir un link des d'aquesta pàgina web a la seva pròpia haurà d'estar prèviament autoritzat a aquest efecte per escrit de la societat CESAG.
 • Política de Privacitat

  CESAG compleix amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals. Per a més informació, veure el web de Protecció de Dades.

 • Ús de Galetes ('Cookies')

  Aquest lloc web utilitza galetes (cookies). Per a més informació, veure Política de Cookies.

 • Propietat industrial i intelectual

  Tots els continguts de la pàgina web, entenent com a tals, a títol enunciatiu els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codi font (d'ara endavant, els continguts), són propietat exclusiva de CESAG, llevat que s'especifiqui el contrari i estan emparats per la normativa reguladora de la Propietat Intel·lectual i Industrial.

  De la mateixa manera, les marques, noms comercials o signes distintius són de titularitat exclusiva de CESAG.

  Està prohibida la reproducció, transformació, distribució, publicació, posada a disposició, extracció, retransmissió o la utilització, de qualsevol naturalesa, mitjà o procediment, excepte en els casos que estigui autoritzat prèviament pel titular dels corresponents drets.

  L'usuari es compromet, en compliment del que estableix la Llei de Propietat Intel·lectual, a mantenir la integritat del lloc i impedir qualsevol deformació, modificació o alteració del mateix.

  No obstant aixó, l 'usuari podrà visualitzar i Obtenir còpia privada temporal dels Continguts per al su Ús Exclusiu personal i privat en el su sistema informàtic, sempre que no va seguir amb la Finalitat de desenvolupà activitats de caràcter comercial o professional, aixi com su distribució, modificació o alteracions. Propietat industrial i intel·lectual.

  Propietat industrial i intelectual.

 • Llei Aplicable i Jurisdicció

  Les prestacions de serveis d'aquest lloc web i els requisits legals exigits per al mateix, es troben regulats en la corresponent normativa comunitària i en la legislació espanyola vigent aplicable, quedant atribuïda jurisdicció als tribunals espanyols en cas de possibles controvèrsies.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies